Түүхэн замнал

1992 онд Хүн од ХХК-ийг үүсгэн байгуулсан

1994 онд Герман улсын технологооор Хиам, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан.

2000 онд Лаазалсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулж, Монгол улсад зогсонги байдалд байсан Лаазалсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг анхлан сэргээсэн.

2008 онд Гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор “Бонмарт” ХХК-ийг байгуулсан.

2010 онд Дотоодын хяналтын лабораторийг байгуулсан.

2011 онд Хиаман бүтээгдэхүүн вакуумалж савлах “Савлагааны цех”-ийг ашиглалтанд оруулж, хадгалах нөхцөл удаан дэвшилтэт бүтээгдэхүүнийг худалдаанд гаргасан.

2012 онд Мэргэжлийн Хяналтын ерөнхий газрын аттетатчиллаар “ААА” зэрэглэлийн итгэмжлэгдсэн байгууллага болсноор хиам, лаазалсан бүтээгдэхүүнийг экспортлох эрхтэй байгууллага болсон.

2014 онд ОХУ-руу лаазалсан бүтээгдэхүүн экспортлож эхэлсэн.

2014 онд Хүнсний аюулгүй байдлын тогтоцоо НАССР-ийг нэвтрүүлж эхлэв.