Анкет

– Компани нь өргөдлийг хүлээн авсанаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
– Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд товч тодорхой хариулж үг товчлохгүй байх, анкетийн мэдээллийг буруу òîõèîëäîëä ажил олгогчийн зүгээс хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах бүрэн үндэслэл болно.
– Цээж зураг болон ажиллаж байсан газрын ажил байдлын тодорхойлолт, иргэний үнэмлэхний хуулбар, боловсролын дипломыг хавсаргах шаардлагатай.
– Анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж өгөх боломжгүй.

Анкет 1
Анкет 2

Та татаж авсан анкетаа бөглөн armos@hunod.mn майл хаягруу ирүүлнэ үү